Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Wiktor Hebda, Ph.D.

Position

 • Assistant Professor at Department of National Security of the Jagiellonian University
 • Member of the Research Ethics Committee, Faculty of International and Political Studies, Jagiellonian University

Education/Degrees

 • MA in political sciences, Jagiellonian University (2010)
 • Academy of Young Diplomats, European Academy of Diplomacy (2011)
 • Postgraduate studies in criminal law, Jagiellonian University (2012)
 • PhD in social sciences, discipline: political sciences, Jagiellonian University (2017)
 • MA in legal sciences, Jagiellonian University (2022)

Scholarships/Fellowships

 • Austria, University of Vienna, Department of Political Science (2017)
 • Croatia, University of Zagreb, Faculty of Political Science (2013, 2016)
 • Poland, Polish Institute of International Affairs (2013)
 • Serbia, Institute for Political Studies in Belgrade (2015, 2019, 2020)
 • Serbia, University of Belgrade, Faculty of Political Science (2013, 2015, 2016)
 • Slovakia, Comenius University in Bratislava, Institute of European Studies and International Relations (2018-2019)
 • Cyprus, University of Cyprus in Nicosia, research internship under the Initiative of Excellence grant – Jagiellonian University (2023)
 • Slovakia, Comenius University in Bratislava Department of Political Science, National Scholarship Programme of the Slovak Republic (2023-2024)

Awards/Honors

 • Competition laureate Knowledge and Passion. Promoting Young Scientists (2013)
 • Competition laureate Debiut Naukowy 2014 (2014)
 • 1st Class Rector’s Team Award for Academic Excellence, Rector of the Jagiellonian University (2020)
 • 2nd Class Rector’s Team Award for Academic Excellence, Rector of the Jagiellonian University (2022)
 • 3rd prize in the 24th edition of the competition. Prof. Remigiusz Bierzanek for the best diploma thesis on international humanitarian law (2023)

Research interests

 • Political and socio-economic issues of East-Central European and the Balkans states, with particular emphasis on Post-Yugoslavian states 
 • Energy security, with particular emphasis on energy strategies
 • Ethnic and religious minorities as well as migration in the modern world

Current research

Decarbonization of energy sector in the countries of Central and South-Eastern Europe

 1. Decarbonization of the energy sector in Poland - a threat or an opportunity for Poland's security? Young Lab, POB Anthropocene, Strategic Program Excellence Initiative at the Jagiellonian University (ATP.1.2.2021.12(1)) – Research project carried out in 2021-2023 (project manager).
 2. Nuclear Energy in Visegrad Grup, National Scholarship Programme of the Slovak Republic – Research project carried out in 2023-2024 (project manager).

Main publications

Monographic books

 1. Polityka oraz sektor energetyczny w wybranych państwach Europy Południowo – Wschodniej (Serbia, Chorwacja, Bułgaria, Grecja, Rumunia), Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, 210 pp.
 2. Serbsko-chorwackie stosunki polityczne na przełomie XX i XXI wieku, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2018, 376 pp.

Articles in academic journals

 1. Fossil fuels in energy transition – the case of Romania, Mineral Resources Managament-Gospodarka Surowcami Mineralnymi, vol. 39, is. 4, 2023, p. 85-106.
 2. Energy Policy of Poland until 2040: the challenges and threats to energy security in the next two decades, Politeja, vol. 19, no 4(79), 2022, s. 167-186.
 3. The North-South Gas Corridor in the Context of Poland’s Gas Transmission System—A Perfect Opportunity to Diversify Gas Resources, Energies, no. 14: 7188, 2021, p. 1-21.
 4. Wybory parlamentarne w Serbii w 2020 roku – szczyt hegemonii politycznej Serbskiej Partii Postępowej? Politeja, vol. 18, no 5(74), 2021, p. 377-400.
 5. Ante Gotovina case: an error of law which led to innocence? Yearbook of the Institute of East-Central Europe, no. 19, is. 4, 2021, s. 65-85.
 6. Decarbonization of the energy sector in Greece - is Greek coal mining over? Energy Policy Journal, vol. 24, no.1, 2021, p. 49-66.
 7. Croatian and Serbian War Crimes, the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, and the Judicial Systems of Serbia and Croatia, Nationalities Affairs, no. 52, 2020, p. 1-15.
 8. The Republic of Serbia: Stuck in the grey zone of democratization? Yearbook of the Institute of East-Central Europe, no. 18, is. 3, 2020, p. 173-194.
 9. Kosovo status according to students of the University of Zagreb and the University of Belgrade, Politika Nacionalne bezbednosti, nr. 1/2020, vol.18, p. 201-219.
 10. The Republic of Srpska - Quo Vadis?, Serbian Political Thought, no 2/2017, p. 39-53.
 11. Kosowo - droga do niepodległości (1999-2008), Społeczeństwo i Polityka, nr 4 (45)/2015, p. 250-263.
 12. Strategia energetyczna Republiki Bułgarii do 2020 roku, Polityka Energetyczna, Tom 18, Zeszyt 2, 2015, p. 111-128.
 13. Serbska dominacja polityczna w pierwszej federacji narodów południowosłowiańskich (1918-1941) - zarys problematyki, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, nr XLIX vol.2/2014, p. 185-200.
 14. Projekty energetyczne na Bałkanach – szansa wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Europy, Przegląd Geopolityczny, tom 9, 2014, p. 53-70.
 15. The issue of problematic states: Kosovo - a Failed State? Political and economic analysis - outline of problem, American International Journal of Social Science, vol.3, no.4, July 2014, p. 210-218.
 16. Ropa naftowa i gaz ziemny na świecie - zasoby, produkcja i konsumpcja, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, nr 87, Kraków 2014, p. 107-118.
 17. Strategia energetyczna Republiki Chorwacji do 2020, Energetyka. Problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej, marzec 2014, nr 3 (717), p. 182-188.
 18. Strategia energetyczna Republiki Serbii do 2015, Energetyka. Problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej, wrzesień 2012, nr 9 (699), p. 518-523.
 19. Kształtowanie się państwowości Czarnogóry, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 1 (19), Kraków 2012, p. 359-388.
 20. Kosowo – państwo upadłe, „Gentes et Nationes. Studia z zakresu spraw międzynarodowych”, Zeszyt 1/2012, Bielsko-Biała 2012, p. 83-95.

Chapters in collected volumes

 1. Rosyjska agresja militarna na Ukrainę a bezpieczeństwo energetyczne Polski [w:] The War Must Go On: Dynamika wojny w Ukrainie i jej reperkusje dla bezpieczeństwa Polski, red. A. Gruszczak, Kraków 2023, p. 115-124.
 2. Tendencje niedemokratyczne w Republice Serbii po 2015 r. [in:] Pomiędzy demokracją a autorytaryzmem. Doświadczenia polityczno-ustrojowe państw współczesnych, ed. J. Wojnicki, J. Zaleśny, Warszawa 2018, p. 187-208.
 3. Miejsce Republiki Chorwacji w polityce zagranicznej Republiki Serbii po 2000 roku [in:] Republika Serbii. Aspekty polityki wewnętrznej i międzynarodowej, ed. A. Jagiełło-Szostak, Wrocław 2016, p. 227-244.
 4. Miejsce i rola Serbii w strukturach federacyjnych Jugosławii w latach 1945-1987-zarys problematyki [in:] Poznać Bałkany VI. Historia-Polityka-Kultura-Języki, ed. K. Taczyńska, A. Twardowska, Toruń 2016, p. 31-48.
 5. Bezpieczeństwo energetyczne bałkańskich państw (na przykładzie Republiki Chorwacji oraz Republiki Serbii) [in:] Bałkany Zachodnie w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego, ed. A. Głowacki, S.L. Szczesio, Łódź 2015, p. 331-360.
 6. Gazociąg Północ-Południe oraz rozwój sektora gazowego realną szansą dla zrównoważonego rozwoju Polski [in:] Zrównoważony rozwój. Debiut Naukowy 2014, ed. T. Jemczura, H. A. Kretek, Racibórz 2015, p. 31-41.
 7. Chorwacja [in:] Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Nowe kraje członkowskie, ed. A. Matykiewicz - Włodarska, M. Ślufińska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, p. 39-68.
 8. Słowenia [in:] Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Nowe kraje członkowskie, ed. A. Matykiewicz - Włodarska, M. Ślufińska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, p. 305-330.
 9. Problemy styku i rozgraniczenia w państwach byłej Jugosławii na przykładzie Republiki Chorwacji oraz Republiki Serbii - zarys problematyki [in:] Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Część II. Czynniki rozwoju współpracy transgranicznej, ed. J. Grabowiecki, Białystok 2014, p. 191-200.
 10. Konflikty etniczne w państwach byłej Jugosławii zagrożeniem dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej-wybrane zagadnienia [in:] Edukacja dla bezpieczeństwa. Prawno kulturowe problemy bezpieczeństwa Unii Europejskiej, ed. M. Borkowski, M. Stańczyk-Minkiewicz, I. Ziemkiewicz-Gawlik, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, t. 1, Poznań 2014, p. 155-168.
 11. Republika Serbska Bośni i Hercegowiny w kontekście relacji politycznych i gospodarczych z Republiką Serbii w latach 1995-2010 [in:] Bałkany w XXI wieku. Problemy konsolidacji i integracji, ed. M. Babić, I. Jakimowicz-Ostrowska, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa 2014, p. 89-103.
 12. Republika Serbska – pytanie o przyszłość [in:] Poznać Bałkany V. Historia-Polityka-Kultura-Języki, ed. K. Taczyńska, A. Twardowska, Toruń 2013, p. 337-350.
 13. Bośnia i Hercegowina – państwo trzech narodowości. Sytuacja polityczna i społeczno-gospodarcza [in:] Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, ed. J. Osiński i M. Pachocka, Warszawa 2013, p. 199-210.
 14. Wyznaczniki polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Republiki Serbii w latach 2000-2010 [in:] Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej. 20 lat doświadczeń, ed. A. Koseski, J. Wojnicki, Pułtusk 2011, p. 261-275.

Participation in scientific conferences

 1. International conference: 8th International Conference on Renewable Energy and Conservation, 10-12 November 2023, Roma
 2. National conference: 36. EuroPOWER Energy Conference & 6. OZE POWER, 7-8 November 2022, Warszawa
 3. International conference: Sixth International Conference on Fossil and Renewable Energy (F&R Energy 2022), 15-17 February 2022 (online), Houston
 4. National conference: 35. EuroPOWER Energy Conference & 5. OZE POWER, 7-8 April 2022, Warszawa
 5. International conference: Shaping of democracy in the countries of Central Europe and the Balkans. Chances and dangers, 15 April 2015, Warszawa
 6. National conference: Get to know Balkans. History-Politcs-Culture-Languages, 14-15 May 2015, Toruń
 7. International conference: Education for safety, 9-11 April 2014, Gdańsk
 8. International conference: Studia wschodnie: polityka, energetyka, bezpieczeństwo, 25-26 April 2014, Rzeszów
 9. National conference: The Balkans in the XXI century: identity. National State. European integrations, 10 April 2013, Warszawa
 10. International conference: The Western Balkans in the Euro-Atlantic security system, 7-8 May 2013, Łódź
 11. National conference: International cooperation and regional development, 6-7 June 2013, Białystok
 12. International conference: Thinking for Governance, 29 October 2013, The Polish Institute of International Affairs, Warszawa
 13. National conference: Socio-economic changes in the contemporary world – trends, challenges and prospects, 25-26 October 2012, Warszawa

Knowledge dissemination

 1. Energia jądrowa – Francja, Portal Spraw Zagranicznych, 5 kwietnia 2011
 2. 5 lat niepodległej Czarnogóry, Portal Spraw Zagranicznych, 5 czerwca 2011
 3. Czy Kosowo zostanie podzielone? Portal Spraw Zagranicznych, 18 sierpnia 2011
 4. Zmiany polityczne w Albanii – nowa jakość w procesie integracji z UE?, Biuletyn PISM nr 114 (1090), 30 października 2013 (współautorstwo)
 5. Kosowo po wyborach lokalnych. Początek normalizacji, czy widmo kolejnego konfliktu? Portal Spraw Zagranicznych, 26 listopada 2013
 6. Bośnia i Hercegowina – niepewna przyszłość, Portal Spraw Zagranicznych, 17 lutego 2014
 7. Słowenia – 10 lat w Unii Europejskiej, Portal Spraw Zagranicznych, 9 maja 2014
 8. The Western Balkans will not develop a joint energy policy in the coming years, Klub Jagielloński, 20 sierpnia 2019
 9. Hashim Thaçi: zbrodniarz wojenny czy bohater narodowy kosowskich Albańczyków?, Analiza KBN nr 3 (83) / 2021
 10. North Stream II vs Gazociąg Jamalski: co dalej z rosyjskim gazem ziemnym dla Polski?, Komentarz KBN nr 15 (87) / 2021
 11. Gaz ziemny w procesie dekarbonizacji polskiej energetyki, Analiza KBN nr 2 (97) / 2022
 12. Kuda ideš Srbijo? – czy strategiczne partnerstwo Serbii z Rosją przetrwa w następstwie rosyjskiej agresji na Ukrainę? Komentarz KBN nr 7 (96) / 2022
 13. Zerwana „Przyjaźń” – czy rosyjska ropa już nie popłynie do Polski?, Komentarz KBN nr 4 (107) / 2023
 14. Polski „cut-off” dla rosyjskich surowców energetycznych – czy to możliwe?, Analiza KBN nr 12 (107)/2022
 15. Energetyczny dylemat Niemiec i co dalej z rosyjskim gazem?, Komentarz KBN nr 11 (100) / 2022
 16. Nowelizacja ustawy wiatrakowej – restart energetyki wiatrowej w Polsce?, Analiza KBN nr 20 (115) / 2022