Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Wiktor Hebda, Ph.D.

Position

Assistant Professor at Department of National Security of the Jagiellonian University

Member of the Research Ethics Committee, Faculty of International and Political Studies, Jagiellonian University

Education/Degrees

MA in political sciences, Jagiellonian University (2010)

Academy of Young Diplomats, European Academy of Diplomacy (2011)

Postgraduate studies in criminal law, Jagiellonian University (2012)

PhD in social sciences, discipline: political sciences, Jagiellonian University (2017)

MA in legal sciences, Jagiellonian University (2022)

Scholarships/Fellowships

Austria, University of Vienna, Department of Political Science (2017)

Croatia, University of Zagreb, Faculty of Political Science (2013, 2016)

Poland, Polish Institute of International Affairs (2013)

Serbia, Institute for Political Studies in Belgrade (2015, 2019, 2020)

Serbia, University of Belgrade, Faculty of Political Science (2013, 2015, 2016)

Slovakia, Comenius University in Bratislava, Institute of European Studies and International Relations (2018-2019)

Cyprus, University of Cyprus in Nicosia, research internship under the Initiative of Excellence grant – Jagiellonian University (2023)

Awards/Honors

Competition laureate Knowledge and Passion. Promoting Young Scientists (2013)

Competition laureate Debiut Naukowy 2014 (2014)

1st Class Rector’s Team Award for Academic Excellence, Rector of the Jagiellonian University (2020)

2nd Class Rector’s Team Award for Academic Excellence, Rector of the Jagiellonian University (2022)

Research interests

Political and socio-economic issues of East-Central European and the Balkans states, with particular emphasis on Post-Yugoslavian states 

Energy security, with particular emphasis on energy strategies

Ethnic and religious minorities as well as migration in the modern world

Current research

Decarbonization of energy sector in the countries of Central and South-Eastern Europe

 1. Decarbonization of the energy sector in Poland - a threat or an opportunity for Poland's security? Young Lab, POB Anthropocene, Strategic Program Excellence Initiative at the Jagiellonian University (ATP.1.2.2021.12(1)) – Research project carried out in 2021-2023 (project manager).
 2. Energy policy of Serbia – towards to decarbonization? NAWA, Institute for Political Studies in Belgrade – Research project carried out in 2022-2023 (project manager).

Main publications

Monographic books

 1. Polityka oraz sektor energetyczny w wybranych państwach Europy Południowo – Wschodniej (Serbia, Chorwacja, Bułgaria, Grecja, Rumunia), Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, 210 pp.
 2. Serbsko-chorwackie stosunki polityczne na przełomie XX i XXI wieku, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2018, 376 pp.

Articles in academic journals

 1. Energy Policy of Poland until 2040: the challenges and threats to energy security in the next two decades, Politeja, vol. 19, no 4(79), 2022, s. 167-186.
 2. The North-South Gas Corridor in the Context of Poland’s Gas Transmission System—A Perfect Opportunity to Diversify Gas Resources, Energies, no. 14: 7188, 2021, s. 1-21.
 3. Wybory parlamentarne w Serbii w 2020 roku – szczyt hegemonii politycznej Serbskiej Partii Postępowej? Politeja, vol. 18, no 5(74), 2021, s. 377-400.
 4. Ante Gotovina case: an error of law which led to innocence? Yearbook of the Institute of East-Central Europe, no. 19, is. 4, 2021, s. 65-85.
 5. Decarbonization of the energy sector in Greece - is Greek coal mining over? Energy Policy Journal, vol. 24, no.1, 2021, p. 49-66.
 6. Croatian and Serbian War Crimes, the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, and the Judicial Systems of Serbia and Croatia, Nationalities Affairs, no. 52, 2020, p. 1-15.
 7. The Republic of Serbia: Stuck in the grey zone of democratization? Yearbook of the Institute of East-Central Europe, no. 18, is. 3, 2020, p. 173-194.
 8. Kosovo status according to students of the University of Zagreb and the University of Belgrade, Politika Nacionalne bezbednosti, nr. 1/2020, vol.18, p. 201-219.
 9. The Republic of Srpska - Quo Vadis?, Serbian Political Thought, no 2/2017, p. 39-53.
 10. Kosowo - droga do niepodległości (1999-2008), Społeczeństwo i Polityka, nr 4 (45)/2015, p. 250-263.
 11. Strategia energetyczna Republiki Bułgarii do 2020 roku, Polityka Energetyczna, Tom 18, Zeszyt 2, 2015, p. 111-128.
 12. Serbska dominacja polityczna w pierwszej federacji narodów południowosłowiańskich (1918-1941) - zarys problematyki, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, nr XLIX vol.2/2014, p. 185-200.
 13. Projekty energetyczne na Bałkanach – szansa wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Europy, Przegląd Geopolityczny, tom 9, 2014, p. 53-70.
 14. The issue of problematic states: Kosovo - a Failed State? Political and economic analysis - outline of problem, American International Journal of Social Science, vol.3, no.4, July 2014, p. 210-218.
 15. Ropa naftowa i gaz ziemny na świecie - zasoby, produkcja i konsumpcja, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, nr 87, Kraków 2014, p. 107-118.
 16. Strategia energetyczna Republiki Chorwacji do 2020, Energetyka. Problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej, marzec 2014, nr 3 (717), p. 182-188.
 17. Strategia energetyczna Republiki Serbii do 2015, Energetyka. Problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej, wrzesień 2012, nr 9 (699), p. 518-523.
 18. Kształtowanie się państwowości Czarnogóry, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 1 (19), Kraków 2012, p. 359-388.
 19. Kosowo – państwo upadłe, „Gentes et Nationes. Studia z zakresu spraw międzynarodowych”, Zeszyt 1/2012, Bielsko-Biała 2012, p. 83-95.

Chapters in collected volumes

 1. Rosyjska agresja militarna na Ukrainę a bezpieczeństwo energetyczne Polski [w:] The War Must Go On: Dynamika wojny w Ukrainie i jej reperkusje dla bezpieczeństwa Polski, red. A. Gruszczak, Kraków 2023, s. 115-124.
 2. Tendencje niedemokratyczne w Republice Serbii po 2015 r. [in:] Pomiędzy demokracją a autorytaryzmem. Doświadczenia polityczno-ustrojowe państw współczesnych, ed. J. Wojnicki, J. Zaleśny, Warszawa 2018, p. 187-208.
 3. Miejsce Republiki Chorwacji w polityce zagranicznej Republiki Serbii po 2000 roku [in:] Republika Serbii. Aspekty polityki wewnętrznej i międzynarodowej, ed. A. Jagiełło-Szostak, Wrocław 2016, p. 227-244.
 4. Miejsce i rola Serbii w strukturach federacyjnych Jugosławii w latach 1945-1987-zarys problematyki [in:] Poznać Bałkany VI. Historia-Polityka-Kultura-Języki, ed. K. Taczyńska, A. Twardowska, Toruń 2016, p. 31-48.
 5. Bezpieczeństwo energetyczne bałkańskich państw (na przykładzie Republiki Chorwacji oraz Republiki Serbii) [in:] Bałkany Zachodnie w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego, ed. A. Głowacki, S.L. Szczesio, Łódź 2015, p. 331-360.
 6. Gazociąg Północ-Południe oraz rozwój sektora gazowego realną szansą dla zrównoważonego rozwoju Polski [in:] Zrównoważony rozwój. Debiut Naukowy 2014, ed. T. Jemczura, H. A. Kretek, Racibórz 2015, p. 31-41.
 7. Chorwacja [in:] Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Nowe kraje członkowskie, ed. A. Matykiewicz - Włodarska, M. Ślufińska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, p. 39-68.
 8. Słowenia [in:] Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Nowe kraje członkowskie, ed. A. Matykiewicz - Włodarska, M. Ślufińska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, p. 305-330.
 9. Problemy styku i rozgraniczenia w państwach byłej Jugosławii na przykładzie Republiki Chorwacji oraz Republiki Serbii - zarys problematyki [in:] Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Część II. Czynniki rozwoju współpracy transgranicznej, ed. J. Grabowiecki, Białystok 2014, p. 191-200.
 10. Konflikty etniczne w państwach byłej Jugosławii zagrożeniem dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej-wybrane zagadnienia [in:] Edukacja dla bezpieczeństwa. Prawno kulturowe problemy bezpieczeństwa Unii Europejskiej, ed. M. Borkowski, M. Stańczyk-Minkiewicz, I. Ziemkiewicz-Gawlik, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, t. 1, Poznań 2014, p. 155-168.
 11. Republika Serbska Bośni i Hercegowiny w kontekście relacji politycznych i gospodarczych z Republiką Serbii w latach 1995-2010 [in:] Bałkany w XXI wieku. Problemy konsolidacji i integracji, ed. M. Babić, I. Jakimowicz-Ostrowska, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa 2014, p. 89-103.
 12. Republika Serbska – pytanie o przyszłość [in:] Poznać Bałkany V. Historia-Polityka-Kultura-Języki, ed. K. Taczyńska, A. Twardowska, Toruń 2013, p. 337-350.
 13. Bośnia i Hercegowina – państwo trzech narodowości. Sytuacja polityczna i społeczno-gospodarcza [in:] Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, ed. J. Osiński i M. Pachocka, Warszawa 2013, p. 199-210.
 14. Wyznaczniki polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Republiki Serbii w latach 2000-2010 [in:] Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej. 20 lat doświadczeń, ed. A. Koseski, J. Wojnicki, Pułtusk 2011, p. 261-275.

Participation in scientific conferences

 1. National conference: 36. EuroPOWER Energy Conference & 6. OZE POWER, 7-8 November 2022, Warszawa
 2. International conference: Sixth International Conference on Fossil and Renewable Energy (F&R Energy 2022), 15-17 February 2022 (online), Houston
 3. National conference: 35. EuroPOWER Energy Conference & 5. OZE POWER, 7-8 April 2022, Warszawa
 4. International conference: Shaping of democracy in the countries of Central Europe and the Balkans. Chances and dangers, 15 April 2015, Warszawa
 5. National conference: Get to know Balkans. History-Politcs-Culture-Languages, 14-15 May 2015, Toruń
 6. International conference: Education for safety, 9-11 April 2014, Gdańsk
 7. International conference: Studia wschodnie: polityka, energetyka, bezpieczeństwo, 25-26 April 2014, Rzeszów
 8. National conference: The Balkans in the XXI century: identity. National State. European integrations, 10 April 2013, Warszawa
 9. International conference: The Western Balkans in the Euro-Atlantic security system, 7-8 May 2013, Łódź
 10. National conference: International cooperation and regional development, 6-7 June 2013, Białystok
 11. International conference: Thinking for Governance, 29 October 2013, The Polish Institute of International Affairs, Warszawa
 12. National conference: Socio-economic changes in the contemporary world – trends, challenges and prospects, 25-26 October 2012, Warszawa

Knowledge dissemination

 1. Energia jądrowa – Francja, Portal Spraw Zagranicznych, 5 kwietnia 2011
 2. 5 lat niepodległej Czarnogóry, Portal Spraw Zagranicznych, 5 czerwca 2011
 3. Czy Kosowo zostanie podzielone? Portal Spraw Zagranicznych, 18 sierpnia 2011
 4. Zmiany polityczne w Albanii – nowa jakość w procesie integracji z UE?, Biuletyn PISM nr 114 (1090), 30 października 2013 (współautorstwo)
 5. Kosowo po wyborach lokalnych. Początek normalizacji, czy widmo kolejnego konfliktu? Portal Spraw Zagranicznych, 26 listopada 2013
 6. Bośnia i Hercegowina – niepewna przyszłość, Portal Spraw Zagranicznych, 17 lutego 2014
 7. Słowenia – 10 lat w Unii Europejskiej, Portal Spraw Zagranicznych, 9 maja 2014
 8. The Western Balkans will not develop a joint energy policy in the coming years, Klub Jagielloński, 20 sierpnia 2019
 9. Hashim Thaçi: zbrodniarz wojenny czy bohater narodowy kosowskich Albańczyków?, Analiza KBN nr 3 (83) / 2021
 10. North Stream II vs Gazociąg Jamalski: co dalej z rosyjskim gazem ziemnym dla Polski?, Komentarz KBN nr 15 (87) / 2021
 11. Gaz ziemny w procesie dekarbonizacji polskiej energetyki, Analiza KBN nr 2 (97) / 2022
 12. Kuda ideš Srbijo? – czy strategiczne partnerstwo Serbii z Rosją przetrwa w następstwie rosyjskiej agresji na Ukrainę? Komentarz KBN nr 7 (96) / 2022
 13. Zerwana „Przyjaźń” – czy rosyjska ropa już nie popłynie do Polski?, Komentarz KBN nr 4 (107) / 2023
 14. Polski „cut-off” dla rosyjskich surowców energetycznych – czy to możliwe?, Analiza KBN nr 12 (107)/2022
 15. Energetyczny dylemat Niemiec i co dalej z rosyjskim gazem?, Komentarz KBN nr 11 (100) / 2022
 16. Nowelizacja ustawy wiatrakowej – restart energetyki wiatrowej w Polsce?, Analiza KBN nr 20 (115) / 2022