Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

D. Kozerawski - Wyzwania dla wyższego szkolnictwa wojskowego w Polsce kształcącego absolwentów szkół średnich. Stan aktualny i rekomendacje kierunków zmian systemowych

D. Kozerawski - Wyzwania dla wyższego szkolnictwa wojskowego w Polsce kształcącego absolwentów szkół średnich. Stan aktualny i rekomendacje kierunków zmian systemowych

W artykule dokonana została ogólna ocena aktualnego stanu wyższego szkolnictwa wojskowego w Polsce (czterech akademii kształcących kandydatów na oficerów młodszych). W opracowaniu przybliżono m. in.: potrzeby Sił Zbrojnych RP w zakresie dopływu kadry oficerskiej; główne cele kształcenia w uczelniach wojskowych; dotychczasowy sposób obsady stanowisk we władzach tych uczelni, kompetencje kadry zarządzającej oraz naukowo dydaktycznej; niewłaściwe proporcje między liczbą stacjonarnych studentów cywilnych i wojskowych; problemy dotyczące programów kształcenia, infrastruktury dydaktycznej i socjalnej; kwestie dyscypliny studentów wojskowych. Na szczególne podkreślenie zasługują rekomendacje dotyczące kierunków zmian oraz reformy systemowej jaka powinna zostać przeprowadzona w wyższym szkolnictwie wojskowym w Polsce, aby odpowiadało ono standardom sojuszniczym i pozwalało na przygotowywanie kandydatów na oficerów na optymalnym poziomie.

Dariusz Kozerawski

Analiza KBN  nr 1 (131) / 2024

22 stycznia 2024 r.

W artykule dokonana została ogólna ocena aktualnego stanu wyższego szkolnictwa wojskowego w Polsce (czterech akademii kształcących kandydatów na oficerów młodszych). W opracowaniu przybliżono m. in.: potrzeby Sił Zbrojnych RP w zakresie dopływu kadry oficerskiej; główne cele kształcenia w uczelniach wojskowych;  dotychczasowy sposób obsady stanowisk we władzach tych uczelni, kompetencje kadry zarządzającej oraz naukowo dydaktycznej; niewłaściwe proporcje między liczbą stacjonarnych studentów cywilnych i wojskowych; problemy dotyczące programów kształcenia, infrastruktury dydaktycznej i socjalnej; kwestie dyscypliny studentów wojskowych. Na szczególne podkreślenie zasługują rekomendacje dotyczące kierunków zmian oraz reformy systemowej jaka powinna zostać przeprowadzona  w wyższym szkolnictwie wojskowym w Polsce, aby odpowiadało ono standardom sojuszniczym i pozwalało na przygotowywanie kandydatów na oficerów na optymalnym poziomie.

Źródło ilustracji: Wikimedia Commons (domena publiczna).

Pliki do pobrania
pdf
D. Kozerawski - Wyzwania dla wyższego szkolnictwa wojskowego w Polsce kształcącego absolwentów szkół średnich. Stan aktualny i rekomendacje kierunków zmian systemowych