Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komentarze

M. Kolaszyński - Wzrost uposażeń w formacjach mundurowych – rozwiązanie systemowe czy resortowe?
komentarze

M. Kolaszyński - Wzrost uposażeń w formacjach mundurowych – rozwiązanie systemowe czy resortowe?

18.02.2020
W ciągu ostatnich miesięcy jednym z głównych problemów polityki bezpieczeństwa państwa była wysokość uposażeń formacji mundurowych. Rada Ministrów ustala przeciętne uposażenie funkcjonariuszy w ten sam sposób, oddzielnie dla każdej z trzynastu formacji. Rozbieżności w wynagradzaniu poszczególnych z nich pozwalają jednak na stawianie pytań o kryteria rządowych podwyżek.
więcej o M. Kolaszyński - Wzrost uposażeń w formacjach mundurowych – rozwiązanie systemowe czy resortowe?
A. Gruszczak - Akademia Wywiadowcza Unii Europejskiej – konkret czy wydmuszka?
komentarze

A. Gruszczak - Akademia Wywiadowcza Unii Europejskiej – konkret czy wydmuszka?

19.02.2020
Bacznych obserwatorów bezpieczeństwa europejskiego zelektryzowała wiadomość o projekcie utworzenia Szkoły Wywiadu Unii Europejskiej w ramach stałej współpracy strukturalnej w obrębie wspólnej europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. Taka decyzja zapadła 19 listopada br. w Brukseli na spotkaniu ministrów obrony i spraw zagranicznych państw członkowskich UE. Ministrowie reprezentujący 25 państw uczestniczących w stałej współpracy strukturalnej (Permanent Structured Cooperation – PESCO) przyjęli 17 nowych projektów dotyczących bezpieczeństwa i obronności, a jednym z nich jest inicjatywa Wspólnej Szkoły Wywiadowczej UE (Joint EU Intelligence School - JEIS). Media specjalizujące się w tematyce europejskiej natychmiast podchwyciły tę informację, epatując opinię publiczną obrazem „szkoły szpiegów” i „unijnej akademii wywiadowczej”. Projekt JEIS ilustruje potrzeby i ograniczenia unijnej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, a zarazem wskazuje na wyzwania i zagrożenia, z którymi państwa członkowskie muszą się zmierzyć w nadchodzących latach. Budzi jednak wiele wątpliwości dotyczących jego założeń oraz możliwości realizacji.
więcej o A. Gruszczak - Akademia Wywiadowcza Unii Europejskiej – konkret czy wydmuszka?
B. Kosowski - Wytwarzanie i składowanie odpadów w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego
komentarze

B. Kosowski - Wytwarzanie i składowanie odpadów w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego

19.02.2020
Pożary składowisk odpadów jakie miały miejsce w ostatnim okresie czasu przyniosły nie tylko duże straty dla środowiska , ale także wskazały na potrzebę wzmocnienia prawa, a tym samym działalności podmiotów bezpieczeństwa, w odniesieniu do zapobiegania takim zdarzeniom w przyszłości. Stąd niniejszy komentarz odnosi się do wydanej i obowiązującej od niespełna miesiąca nowelizacji ustawy o odpadach, w której zawarte zostały nowe zadania dla procesu zbierania i składowania odpadów przez przedsiębiorców. W komentarzu wskazuje się na wybrane problemy wdrażające zasady normatywne, a także propozycje doskonalenia tegoż prawa, w aspekcie efektywności działania podmiotów bezpieczeństwa, którym przypisane zostały obowiązki w przedstawianym zakresie, co ma bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa wewnętrznego.
więcej o B. Kosowski - Wytwarzanie i składowanie odpadów w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego