Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Analizy

W. Hebda - Polski „cut-off” dla rosyjskich surowców energetycznych – czy to możliwe?
analizy

W. Hebda - Polski „cut-off” dla rosyjskich surowców energetycznych – czy to możliwe?

25.04.2022
Rosyjska agresja na Ukrainę zdynamizowała debatę na temat bezpieczeństwa energetycznego państw europejskich. Nie jest tajemnicą, że większość z nich ma ograniczone zasoby strategicznych surowców energetycznych tj. ropa naftowa, gaz ziemny czy też węgla. Z tego względu są zmuszone do ich importu z różnych kierunków. Od kilku dekad jednym z ważniejszych jest kierunek wschodni, a dokładnie Rosja. Fakt ten bezpośrednio wiąże się z poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego, zwłaszcza państw Europy Środkowej. Niestety, polska gospodarka wciąż w znacznym stopniu jest uzależniona od węglowodorów importowanych z Rosji. W tym też kontekście trwa debata wokół możliwości całkowitego „odcięcia się” od rosyjskich surowców energetycznych. Pojawia się jednak pytanie: czy jest to możliwe? A jeśli tak, to kiedy?
więcej o W. Hebda - Polski „cut-off” dla rosyjskich surowców energetycznych – czy to możliwe?
D. Furtak - Strefa zakazu lotów: koncepcja w obliczu wojny w Ukrainie
analizy

D. Furtak - Strefa zakazu lotów: koncepcja w obliczu wojny w Ukrainie

08.04.2022
W obliczu agresji ze strony Federacji Rosyjskiej, władze Ukrainy wystosowały apel o zamknięcie nieba w celu ochrony ludności cywilnej. Apel ten kierowany jest do parterów zachodnich, w szczególności państw członkowskich NATO dysponujących zasobami i doświadczeniem umożliwiającym wprowadzenie na obszarze Ukrainy tzw. strefy zakazu lotów. Jak na razie, przywódcy największych państw NATO oraz Sekretarz Generalny Organizacji, Jens Stoltenberg, odmawiają udziału w tego rodzaju operacji powietrznej. Jednakże, bez względu na dalszy bieg wydarzeń w Ukrainie, warto zrozumieć co kryje się pod przywołanym pojęciem i jakie znaczenie może nieść ustanowienie strefy zakazu lotów w sytuacji konfliktu międzynarodowego.
więcej o D. Furtak - Strefa zakazu lotów: koncepcja w obliczu wojny w Ukrainie
A. Mazurkiewicz - Tożsamość żołnierza: włoscy Alpini jako strażnicy pokoju
analizy

A. Mazurkiewicz - Tożsamość żołnierza: włoscy Alpini jako strażnicy pokoju

01.04.2022
Tekst stanowi trzecią część mini-serii poświęconej tożsamości wojskowej i poświęcony jest „strażnikowi pokoju” (ang. peacekeeper). Głównym kontekstem kształtującym ten typ tożsamości są ogólnie rozumiane operacje pokojowe. Zadania typowe dla tego typu zaangażowania sił zbrojnych mają często charakter niekinetyczny, czy wręcz policyjny i obejmują między innymi patrolowanie, monitorowanie zawieszenia broni, wspieranie działań humanitarnych i odbudowy kraju, a także rozbrojenie, demobilizację i reintegrację byłych kombatantów. Ukształtowana w takich warunkach tożsamość „strażnika pokoju” opiera się zatem na takich normach i wartościach jak szacunek do ludzkiego życia i godności, poszanowanie praw człowieka, zrozumienie dla odmienności kulturowej, a także pewna doza powściągliwości zwłaszcza w odniesieniu do stosowania siły.
więcej o A. Mazurkiewicz - Tożsamość żołnierza: włoscy Alpini jako strażnicy pokoju