Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Wiktor Hebda

Stanowisko i funkcje

 • Adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego UJ
 • Członek Komisji ds. Etyki Badań Naukowych przy Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Wykształcenie

 • Magister nauk politycznych, specjalność ustrojowa, Uniwersytet Jagielloński (2010)
 • Akademia Młodych Dyplomatów, Europejska Akademia Dyplomacji (2011)
 • Studia podyplomowe: prawo karne, Uniwersytet Jagielloński (2012)
 • Doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce, Uniwersytet Jagielloński (2017)
 • Magister nauk prawnych, Uniwersytet Jagielloński (2022)

Staże, stypendia

 • Austria, Uniwersytet w Wiedniu, Instytut Nauk Politycznych, pobyt badawczy (2017)
 • Chorwacja, Uniwersytet w Zagrzebiu, Wydział Nauk Politycznych, stypendium CEEPUS (2013); pobyt badawczy (2016)
 • Polska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, staż (2013)
 • Serbia, Instytut Studiów Politycznych w Belgradzie, staż (2015); stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (2019, 2020, 2022)
 • Serbia, Uniwersytet w Belgradzie, Wydział Nauk Politycznych, staż MNiSW (2013); pobyt badawczy (2015); staż w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki (2016)
 • Słowacja, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Instytut Studiów Europejskich i Stosunków Międzynarodowych, Stypendium rządu Republiki Słowacji (2018-2019)
 • Cypr, Uniwersytet Cypryjski w Nikozji, staż badawczy w ramach grantu Inicjatwy Doskonałości – Uniwersytetu Jagiellońskiego (2023)
 • Słowacja, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Katedra Nauk Politycznych, Stypendium rządu Republiki Słowacji (2023-2024)

Nagrody, wyróżnienia

 • Laureat w konkursie Knowledge and Passion. Promoting Young Scientists (2013)
 • Laureat w konkursie Debiut Naukowy 2014 (2014)
 • Nagroda zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowe, Rektor Uniwersystetu Jagiellońskiego (2020)
 • Nagroda zespołowa II stopnia za osiągnięcia naukowe, Rektor Uniwersystetu Jagiellońskiego (2022)
 • Laureat III nagrody w XXIV edycji konkursu im. Prof. Remigiusza Bierzanka na najlepszą pracę dyplomową dotycząca międzynarodowego prawa humanitarnego (2023)

Zajęcia dydaktyczne

Zainteresowania badawcze

 • Kwestie polityczne i gospodarczo-społeczne państw Europy Środkowej, Wschodniej oraz Bałkanów, ze szczególnym uwzględnieniem państw pojugosłowiańskich
 • Problematyka bezpieczeństwa energetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem strategii energetycznych 
 • Kwestie z zakresu mniejszości etnicznych, religijnych i migracji we współczesnym świecie

Aktualne badania naukowe

Dekarbonizacja energetyki w państwach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej:

1. Decarbonization of the energy sector in Poland - a threat or an opportunity for Poland's security? Young Lab, POB Anthropocene, Strategic Program Excellence Initiative at the Jagiellonian University (ATP.1.2.2021.12(1)) – Projekt naukowo-badawczy realizowny w latach 2021-2023 (kierownik projektu).

2. Nuclear Energy in Visegrad Grup, Stypendium rządu Republiki Słowacji National Scholarship Programme of the Slovak Republic – Projekt naukowo-badawczy realizowany w latach 2023- 2024 (kierownik projektu)

Najważniejsze publikacje

Monografie:

 1. Polityka oraz sektor energetyczny w wybranych państwach Europy Południowo – Wschodniej (Serbia, Chorwacja, Bułgaria, Grecja, Rumunia), Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, s. 210.
 2. Serbsko-chorwackie stosunki polityczne na przełomie XX i XXI wieku, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2018, s. 376.

 Artykuły naukowe w czasopismach:

 1. Fossil fuels in energy transition – the case of Romania, Mineral Resources Managament-Gospodarka Surowcami Mineralnymi, vol. 39, is. 4, 2023, s. 85-106.
 2. Energy Policy of Poland until 2040: the challenges and threats to energy security in the next two decades, Politeja, vol. 19, no 4(79), 2022, s. 167-186.
 3. The North-South Gas Corridor in the Context of Poland’s Gas Transmission System—A Perfect Opportunity to Diversify Gas Resources, Energies, no. 14: 7188, 2021, s. 1-21.
 4. Wybory parlamentarne w Serbii w 2020 roku – szczyt hegemonii politycznej Serbskiej Partii Postępowej? Politeja, vol. 18, no 5(74), 2021, s. 377-400.
 5. Ante Gotovina case: an error of law which led to innocence? Yearbook of the Institute of East-Central Europe, no. 19, is. 4, 2021, s. 65-85.
 6. Decarbonization of the energy sector in Greece - is Greek coal mining over? Energy Policy Journal, vol. 24, no.1, 2021, s. 49-66.
 7. Croatian and Serbian War Crimes, the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, and the Judicial Systems of Serbia and Croatia, Nationalities Affairs, no. 52, 2020, s. 1-15.
 8. The Republic of Serbia: Stuck in the grey zone of democratization? Yearbook of the Institute of East-Central Europe, no. 18, is. 3, 2020, s. 173-194.
 9. Kosovo status according to students of the University of Zagreb and the University of Belgrade, Politika Nacionalne bezbednosti, nr. 1/2020, vol.18, s. 201-219.
 10. The Republic of Srpska - Quo Vadis?, Serbian Political Thought, no 2/2017, s. 39-53.
 11. Kosowo - droga do niepodległości (1999-2008), Społeczeństwo i Polityka, nr 4 (45)/2015, s. 250-263.
 12. Strategia energetyczna Republiki Bułgarii do 2020 roku, Polityka Energetyczna, Tom 18, Zeszyt 2, 2015, s. 111-128.
 13. Serbska dominacja polityczna w pierwszej federacji narodów południowosłowiańskich (1918-1941) - zarys problematyki, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, nr XLIX vol.2/2014, s. 185-200.
 14. Projekty energetyczne na Bałkanach – szansa wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Europy, Przegląd Geopolityczny, tom 9, 2014, s. 53-70.
 15. The issue of problematic states: Kosovo - a Failed State? Political and economic analysis - outline of problem, American International Journal of Social Science, vol.3, no.4, July 2014, s. 210-218.
 16. Ropa naftowa i gaz ziemny na świecie - zasoby, produkcja i konsumpcja, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, nr 87, Kraków 2014, s. 107-118.
 17. Strategia energetyczna Republiki Chorwacji do 2020, Energetyka. Problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej, marzec 2014, nr 3 (717), s. 182-188.
 18. Strategia energetyczna Republiki Serbii do 2015, Energetyka. Problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej, wrzesień 2012, nr 9 (699), s. 518-523.
 19. Kształtowanie się państwowości Czarnogóry, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 1 (19), Kraków 2012, s. 359-388.
 20. Kosowo – państwo upadłe, „Gentes et Nationes. Studia z zakresu spraw międzynarodowych”, Zeszyt 1/2012, Bielsko-Biała 2012, s. 83-95.

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 1. Rosyjska agresja militarna na Ukrainę a bezpieczeństwo energetyczne Polski [w:] The War Must Go On: Dynamika wojny w Ukrainie i jej reperkusje dla bezpieczeństwa Polski, red. A. Gruszczak, Kraków 2023, s. 115-124.
 2. Tendencje niedemokratyczne w Republice Serbii po 2015 r. [w:] Pomiędzy demokracją a autorytaryzmem. Doświadczenia polityczno-ustrojowe państw współczesnych, red. J. Wojnicki, J. Zaleśny, Warszawa 2018, s. 187-208.
 3. Miejsce Republiki Chorwacji w polityce zagranicznej Republiki Serbii po 2000 roku [w:] Republika Serbii. Aspekty polityki wewnętrznej i międzynarodowej, red. A. Jagiełło-Szostak, Wrocław 2016, s. 227-244.
 4. Miejsce i rola Serbii w strukturach federacyjnych Jugosławii w latach 1945-1987-zarys problematyki [w:] Poznać Bałkany VI. Historia-Polityka-Kultura-Języki, red. K. Taczyńska, A. Twardowska, Toruń 2016, s. 31-48.
 5. Bezpieczeństwo energetyczne bałkańskich państw (na przykładzie Republiki Chorwacji oraz Republiki Serbii) [w:] Bałkany Zachodnie w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego, red. A. Głowacki, S.L. Szczesio, Łódź 2015, s. 331-360.
 6. Gazociąg Północ-Południe oraz rozwój sektora gazowego realną szansą dla zrównoważonego rozwoju Polski [w:] Zrównoważony rozwój. Debiut Naukowy 2014, red. T. Jemczura, H. A. Kretek, Racibórz 2015, s. 31-41.
 7. Chorwacja [w:] Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Nowe kraje członkowskie, red. A. Matykiewicz - Włodarska, M. Ślufińska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 39-68.
 8. Słowenia [w:] Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Nowe kraje członkowskie, red. A. Matykiewicz - Włodarska, M. Ślufińska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 305-330.
 9. Problemy styku i rozgraniczenia w państwach byłej Jugosławii na przykładzie Republiki Chorwacji oraz Republiki Serbii - zarys problematyki [w:] Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Część II. Czynniki rozwoju współpracy transgranicznej, red. J. Grabowiecki, Białystok 2014, s. 191-200.
 10. Konflikty etniczne w państwach byłej Jugosławii zagrożeniem dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej-wybrane zagadnienia [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa. Prawno kulturowe problemy bezpieczeństwa Unii Europejskiej, red. M. Borkowski, M. Stańczyk-Minkiewicz, I. Ziemkiewicz-Gawlik, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, t. 1, Poznań 2014, s. 155-168.
 11. Republika Serbska Bośni i Hercegowiny w kontekście relacji politycznych i gospodarczych z Republiką Serbii w latach 1995-2010 [w:] Bałkany w XXI wieku. Problemy konsolidacji i integracji, red. M. Babić, I. Jakimowicz-Ostrowska, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa 2014, s. 89-103.
 12. Republika Serbska – pytanie o przyszłość [w:] Poznać Bałkany V. Historia-Polityka-Kultura-Języki, red. K. Taczyńska, A. Twardowska, Toruń 2013, s. 337-350.
 13. Bośnia i Hercegowina – państwo trzech narodowości. Sytuacja polityczna i społeczno-gospodarcza [w:] Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, red. J. Osiński i M. Pachocka, Warszawa 2013, s. 199-210.
 14. Wyznaczniki polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Republiki Serbii w latach 2000-2010 [w:] Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej. 20 lat doświadczeń, red. A. Koseski, J. Wojnicki, Pułtusk 2011, s. 261-275.

Udział w konferencjach naukowych

 1. Konferencja międzynarodowa: 8th International Conference on Renewable Energy and Conservation, 10-12 listopada 2023, Rzym
 2. Konferencja ogólnopolska: 36. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 6. OZE POWER, 7-8 listopada 2022, Warszawa
 3. Konferencja międzynarodowa: Sixth International Conference on Fossil and Renewable Energy (F&R Energy 2022), 15-17 lutego 2022 (online), Houston
 4. Konferencja ogólnopolska: 35. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 5. OZE POWER, 7-8 kwietnia 2022, Warszawa
 5. Konferencja międzynarodowa: Kształtowanie ładu demokratycznego w państwach Europy Środkowej i na Bałkanach. Szanse i zagrożenia, 15 kwietnia 2015, Warszawa
 6. Konferencja ogólnopolska: Poznać Bałkany. Historia-Polityka-Kultura-Języki, 14-15 maja 2015, Toruń
 7. Konferencja międzynarodowa: Edukacja dla bezpieczeństwa, 9-11 kwietnia 2014, Gdańsk
 8. Konferencja międzynarodowa: Studia wschodnie: polityka, energetyka, bezpieczeństwo, 25-26 kwietnia 2014, Rzeszów
 9. Konferencja ogólnopolska: Bałkany w XXI wieku: Tożsamość. Państwo Narodowe. Integracje europejskie, 10 kwietnia 2013, Warszawa
 10. Konferencja międzynarodowa: Bałkany Zachodnie w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego, 7-8 maja 2013, Łódź
 11. Konferencja ogólnopolska: Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny, 6-7 czerwca 2013, Białystok
 12. Konferencja międzynarodowa: Thinking for Governance, 29 października 2013, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa
 13. Konferencja ogólnopolska: Przemiany społeczno-gospodarcze we współczesnym świecie – tendencje, wyzwania, perspektywy, 25-26 październik 2012, Warszawa

Popularyzacja wiedzy

 1. Energia jądrowa – Francja, Portal Spraw Zagranicznych, 5 kwietnia 2011
 2. 5 lat niepodległej Czarnogóry, Portal Spraw Zagranicznych, 5 czerwca 2011
 3. Czy Kosowo zostanie podzielone? Portal Spraw Zagranicznych, 18 sierpnia 2011
 4. Zmiany polityczne w Albanii – nowa jakość w procesie integracji z UE?, Biuletyn PISM nr 114 (1090), 30 października 2013 (współautorstwo)
 5. Kosowo po wyborach lokalnych. Początek normalizacji, czy widmo kolejnego konfliktu? Portal Spraw Zagranicznych, 26 listopada 2013
 6. Bośnia i Hercegowina – niepewna przyszłość, Portal Spraw Zagranicznych, 17 lutego 2014
 7. Słowenia – 10 lat w Unii Europejskiej, Portal Spraw Zagranicznych, 9 maja 2014
 8. The Western Balkans will not develop a joint energy policy in the coming years, Klub Jagielloński, 20 sierpnia 2019
 9. Hashim Thaçi: zbrodniarz wojenny czy bohater narodowy kosowskich Albańczyków?, Analiza KBN nr 3 (83) / 2021
 10. North Stream II vs Gazociąg Jamalski: co dalej z rosyjskim gazem ziemnym dla Polski?, Komentarz KBN nr 15 (87) / 2021
 11. Gaz ziemny w procesie dekarbonizacji polskiej energetyki, Analiza KBN nr 2 (97) / 2022
 12. Kuda ideš Srbijo? – czy strategiczne partnerstwo Serbii z Rosją przetrwa w następstwie rosyjskiej agresji na Ukrainę? Komentarz KBN nr 7 (96) / 2022
 13. Polski „cut-off” dla rosyjskich surowców energetycznych – czy to możliwe?, Analiza KBN nr 12 (107)/2022
 14. Energetyczny dylemat Niemiec i co dalej z rosyjskim gazem?, Komentarz KBN nr 11 (100) / 2022
 15. Nowelizacja ustawy wiatrakowej – restart energetyki wiatrowej w Polsce?, Analiza KBN nr 20 (115) / 2022
 16. Zerwana „Przyjaźń” – czy rosyjska ropa już nie popłynie do Polski?, Komentarz KBN nr 4 (107) / 2023
 17. Energetyka jądrowa w Polsce : nowy początek?, Analiza KBN nr 10 (125) / 2023
 18. Energetyka jądrowa w państwach Grupy Wyszehradzkiej – zbieżna wizja rozwoju?, Analiza KBN nr 15 (130) / 2023