Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

B. Kosowski - Społeczeństwo obywatelskie w Polsce w dobie inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę

B. Kosowski - Społeczeństwo obywatelskie w Polsce w dobie inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę

Komentarz odnosi się spontanicznego zrywu społeczeństwa Polski, jaki nastąpił bezpośrednio po inwazji wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Autor wyraża pogląd, iż w sytuacji najniebezpieczniejszego kryzysu, jakim jest wojna w bezpośrednim sąsiedztwie naszych granic, Polacy wykazują nadzwyczajną mobilizację i duże zaangażowanie w niesienie pomocy dla uchodźców z Ukrainy, wpisując się tym samym w nowoczesną koncepcję bezpieczeństwa określaną mianem humanizacji bezpieczeństwa. Autor wskazuje na potrzebę poszukiwania oraz doskonalenia współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną w celu zwiększenia efektywności działań w omawianym zakresie, a tym samym wykorzystania potencjału społecznego w celu doskonalenia systemu bezpieczeństwa narodowego państwa demokratycznego.

Bogdan Kosowski

Komentarz KBN nr 5 (94) / 2022              

7 marca 2022 r.

Komentarz odnosi się spontanicznego zrywu społeczeństwa Polski, jaki nastąpił bezpośrednio po inwazji wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Autor wyraża pogląd, iż w sytuacji najniebezpieczniejszego kryzysu, jakim jest wojna w bezpośrednim sąsiedztwie naszych granic, Polacy wykazują nadzwyczajną mobilizację i duże zaangażowanie w niesienie pomocy dla uchodźców z Ukrainy, wpisując się tym samym w nowoczesną koncepcję bezpieczeństwa określaną mianem humanizacji bezpieczeństwa. Autor wskazuje na potrzebę poszukiwania oraz doskonalenia współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną w celu zwiększenia efektywności działań w omawianym zakresie, a tym samym wykorzystania potencjału społecznego w celu doskonalenia systemu bezpieczeństwa narodowego państwa demokratycznego. 

Ilustracja: Pixabay

Pliki do pobrania
pdf
B. Kosowski - Społeczeństwo obywatelskie w Polsce w dobie inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę