Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

B. Kosowski - Wpływ przeglądów budowli ochronnych i schronów na poprawę bezpieczeństwa społeczeństwa w obliczu ataków bombowych

B. Kosowski - Wpływ przeglądów budowli ochronnych i schronów na poprawę bezpieczeństwa społeczeństwa w obliczu ataków bombowych

Komentarz odnosi się do realizacji w ostatnim czasie czynności związanych z operacyjnym rozpoznaniem schronów i miejsc doraźnego schronienia dla ludności, co jest wynikiem trwającej wojny w bezpośrednim sąsiedztwie naszych granic oraz możliwości rozprzestrzenienia się konfliktu zbrojnego na kolejne państwa Europy Wschodniej. Wobec występującej stagnacji w zakresie rozwiązań systemowych omawianego problemu, konieczne jest przyjęcie koncepcji oraz kierunków działania w zakresie uregulowania problematyki, którą obejmuje komentarz.

Bogdan Kosowski

Komentarz KBN  nr 12 (101) / 2022

14 listopada 2022 r.

Komentarz odnosi się do realizacji w ostatnim czasie czynności związanych z operacyjnym rozpoznaniem schronów i miejsc doraźnego schronienia dla ludności, co jest wynikiem trwającej wojny w bezpośrednim sąsiedztwie naszych granic oraz możliwości rozprzestrzenienia się konfliktu zbrojnego na kolejne państwa Europy Wschodniej. Wobec występującej stagnacji w zakresie rozwiązań systemowych omawianego problemu, konieczne jest przyjęcie koncepcji oraz kierunków działania w zakresie uregulowania problematyki, którą obejmuje komentarz. Podjęte działania inwentaryzacyjne, który potwierdzą nienajlepszy stan omawianych obiektów mogą przyczynić się do realnych działań w odpowiedzi na pytanie: jaki należy przyjąć kierunek tworzenia ochrony ludności przed bronią konwencjonalną oraz bronią masowego rażenia w przypadku wystąpienia działań wojennych? Odpowiedź na tak postawione pytanie otworzy perspektywę tak normatywnego, jak i organizacyjnego oraz technicznego rozwiązania problemu schronów i miejsc doraźnego ukrycia, który w Polsce od szeregu lat pozostaje nierozwiązany.

Źródło ilustracji: Pixabay.

Pliki do pobrania
pdf
B. Kosowski - Wpływ przeglądów budowli ochronnych i schronów na poprawę bezpieczeństwa społeczeństwa w obliczu ataków bombowych