Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Analizy

M. Kania - Współpraca miast i regionów w relacjach Unia Europejska-Ameryka Łacińska: program URB AL (1996-2013)
analizy

M. Kania - Współpraca miast i regionów w relacjach Unia Europejska-Ameryka Łacińska: program URB AL (1996-2013)

23.03.2020
Współpraca miast i regionów z Europy i Ameryki Łacińskiej długą tradycję. Jej początki w Europie sięgają okresu po zakończeniu II wojny światowej , kiedy to doszło do ukonstytuowania się praktyki współpracujących miast bliźniaczych (city twinning), celem odbudowania zaufania w powojennych relacjach społeczeństw wrogich państw. W 1996 r. Komisja Europejska przyjęła pierwszy horyzontalny program zdecentralizowanej współpracy dla Ameryki Łacińskiej – program URB AL – otwierając tym samym drogę do finansowania wspólnych projektów miast i regionów obu kontynentów. Wdrożony w 1997 roku, program URB AL aż do 2013 roku stanowił główne wsparcie finansowe kooperacji miast i regionów z obydwu kontynentów.
więcej o M. Kania - Współpraca miast i regionów w relacjach Unia Europejska-Ameryka Łacińska: program URB AL (1996-2013)
A. Mazurkiewicz - Tożsamość żołnierza – wojownik i strażnik pokoju
analizy

A. Mazurkiewicz - Tożsamość żołnierza – wojownik i strażnik pokoju

17.02.2020
Tradycyjne pojmowanie tożsamości żołnierza opiera się o dwie główne konceptualizacje: wojownika (ang. warrior) i strażnika pokoju (ang. peacekeeper). Obie konceptualizacje są ściśle powiązane z kontekstem i typem zadań wykonywanych przez siły zbrojne – kolejno z zaangażowaniem w działania wojenne i z udziałem w misjach pokojowych. Jednakże, we współczesnym złożonym i dynamicznym środowisku bezpieczeństwa oraz biorąc pod uwagę wewnętrzne zróżnicowanie sił zbrojnych, ten podział przestaje być wystarczający. Niniejsza analiza stanowi pierwszą część rozważań na temat konceptualizacji tożsamości wojskowej i koncentruje się na jej dwóch bardziej tradycyjnych formach: wojownika i strażnika pokoju. Elementy składowe tych dwóch form stanowią fundament dla różnorakich, bardziej zniuansowanych konceptualizacji tożsamości wojskowej.
więcej o A. Mazurkiewicz - Tożsamość żołnierza – wojownik i strażnik pokoju
A. Gruszczak - Irański aparat wywiadowczy: od rewolucji islamskiej do śmierci ajatollaha Chomeiniego
analizy

A. Gruszczak - Irański aparat wywiadowczy: od rewolucji islamskiej do śmierci ajatollaha Chomeiniego

11.02.2020
Rola Iranu w regionalnej i globalnej polityce bezpieczeństwa jest od wielu lat przedmiotem licznych analiz i badań. Mocarstwowe ambicje Persów, kontestacja globalnej dominacji Stanów Zjednoczonych, ekspansja ich wpływów w rejonie Zatoki Perskiej i na Bliskim Wschodzie, a także wojskowy program nuklearny składają się na dynamiczny obraz polityki irańskiej. Wydarzenia początku 2020 r. zwróciły uwagę na organizację i strukturę aparatu bezpieczeństwa i wywiadu Islamskiej Republiki Iranu. W niniejszej analizie przedstawiony zostanie pierwszy etap procesu budowy systemu wywiadowczego Iranu, obejmujący okres od obalenia reżimu szacha Mohammada Rezy Pahlaviego (1979 r.) do śmierci Najwyższego Przywódcy ajatollaha Chomeiniego w 1989 r.
więcej o A. Gruszczak - Irański aparat wywiadowczy: od rewolucji islamskiej do śmierci ajatollaha Chomeiniego