Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Analizy

analizy

Szczyt Unii Afrykańskiej: przełomowy zwrot?

26.08.2016
W trakcie ostatniego szczytu Unii Afrykańskiej, który odbył się w lipcu 2016 r. w Rwandzie doszło do podjęcia wielu ważnych decyzji. Dotyczą one zarówno samej organizacji, jak również realizacji ambitnych założeń określonych w przyjętym kilka lat temu programie rozwoju Afryki, jakim jest Agenda 2063.
więcej o Szczyt Unii Afrykańskiej: przełomowy zwrot?
analizy

Rosja w Syrii – pół roku operacji zbrojnej

24.04.2016
Niedawno minęło sześć miesięcy, odkąd 30 września 2015 roku Federacja Rosyjska rozpoczęła działania bojowe w Syrii. Miesiąc temu natomiast, 15 marca 2016 roku, prezydent Władymir Putin ogłosił wycofanie większej części kontyngentu bojowego, czyli pełny sukces operacji wojskowej i przejście do regulacji pokojowych. W ciągu kolejnych kilku dni zawarto, pod auspicjami ONZ oraz dzięki naciskom Rosji i USA, porozumienie o zawieszeniu broni. Spod jego postanowień wyłączono tak zwane Państwo Islamskie (PI) i powiązaną z al-Kaidą organizację dżihadystyczną Dżabat al-Nusra. Mimo że wojna domowa w Syrii jest daleka od zakończenia i stosunkowo trudno przewidywać jej dalszy obrót, warto jednak w tym momencie dokonać przynajmniej częściowej oceny udziału w niej Rosji.
więcej o Rosja w Syrii – pół roku operacji zbrojnej
analizy

Czy można wyjść z cienia Iskanderów?

23.02.2016
Niniejsza analiza służyć ma przed­sta­wieniu szkicu kon­cep­cji łączą­cej w sobie ele­menty odstra­sza­nia poten­cjal­nego agre­sora w rejo­nie Bał­tyku, prze­ciwdzia­ła­nia zaska­ku­ją­cym ata­kom i zabez­pie­cze­nia mor­skich szla­ków trans­por­to­wych do Pol­ski, a jed­no­cze­śnie ubez­pie­cze­nia dla sojusz­ni­czych ope­ra­cji logi­stycz­nych, mają­cych na celu wspar­cie państw bałtyckich, a także wzmocnienie euro­pej­skiej obrony prze­ciw­ra­kie­to­wej.
więcej o Czy można wyjść z cienia Iskanderów?