Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komentarze

W. Hebda - Kuda ideš Srbijo?  – czy strategiczne partnerstwo Serbii z Rosją przetrwa w następstwie rosyjskiej agresji na Ukrainę?
komentarze

W. Hebda - Kuda ideš Srbijo? – czy strategiczne partnerstwo Serbii z Rosją przetrwa w następstwie rosyjskiej agresji na Ukrainę?

02.04.2022
W ostatnich tygodniach obserwujemy wydarzenia, które  zważywszy na doświadczenia Europejczyków w XX w.  jeszcze do niedawna jawiły się jako niewyobrażalne czy wręcz bezsensowne. Mowa o rosyjskiej agresji na Ukrainę, która przekształciła się w wojnę pochłaniająca każdego dnia wiele ofiar. W tym też kontekście zauważalna jest zróżnicowana reakcja międzynarodowa. Większość państw opowiedziało się za utrzymaniem integralności terytorialnej Ukrainy i potępiło działania państwa rosyjskiego. Oczywiście można doszukać się i takich, które próbują zachować neutralne podejście do wydarzeń w Ukrainie, nieliczne zaś popierają Rosję. Z tego powodu warto zwrócić uwagę na te państwa, które z różnych względów są w ścisłym sojuszu z Rosją. Z pewnością jednym z nich jest Republika Serbii.
więcej o W. Hebda - Kuda ideš Srbijo? – czy strategiczne partnerstwo Serbii z Rosją przetrwa w następstwie rosyjskiej agresji na Ukrainę?
P. Orłowski - Przemówienie prezydenta Bidena w Warszawie: Całkiem nieźle, ale nie do końca…
komentarze

P. Orłowski - Przemówienie prezydenta Bidena w Warszawie: Całkiem nieźle, ale nie do końca…

29.03.2022
Przemówienie prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, które miało miejsce na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 26 marca 2022 r., było kulminacyjnym punktem wizyty w Polsce. Według wielu komentatorów sama wizyta w tak dynamicznym czasie dla bezpieczeństwa Europy była jedną z najważniejszych wizyt prezydentów USA w historii. Przemówienie miało stanowić o nowym kierunku polityki USA w odniesieniu do agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i polityki bezpieczeństwa wobec regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Niniejszy komentarz ocenia znaczenie tego przemówienia i płynące z niego wnioski.
więcej o P. Orłowski - Przemówienie prezydenta Bidena w Warszawie: Całkiem nieźle, ale nie do końca…
B. Kosowski - Społeczeństwo obywatelskie w Polsce w dobie inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę
komentarze

B. Kosowski - Społeczeństwo obywatelskie w Polsce w dobie inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę

07.03.2022
Komentarz odnosi się spontanicznego zrywu społeczeństwa Polski, jaki nastąpił bezpośrednio po inwazji wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Autor wyraża pogląd, iż w sytuacji najniebezpieczniejszego kryzysu, jakim jest wojna w bezpośrednim sąsiedztwie naszych granic, Polacy wykazują nadzwyczajną mobilizację i duże zaangażowanie w niesienie pomocy dla uchodźców z Ukrainy, wpisując się tym samym w nowoczesną koncepcję bezpieczeństwa określaną mianem humanizacji bezpieczeństwa. Autor wskazuje na potrzebę poszukiwania oraz doskonalenia współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną w celu zwiększenia efektywności działań w omawianym zakresie, a tym samym wykorzystania potencjału społecznego w celu doskonalenia systemu bezpieczeństwa narodowego państwa demokratycznego.
więcej o B. Kosowski - Społeczeństwo obywatelskie w Polsce w dobie inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę