Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sukcesy badawcze pracowników Katedry Bezpieczeństwa Narodowego

Sukcesy badawcze pracowników Katedry Bezpieczeństwa Narodowego

Z wielką radością informujemy, że pracownicy Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych otrzymali granty badawcze w konkursach Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Kierownik Katedry, prof. dr hab. Artur Gruszczak, jest głównym wykonawcą projektu projektu badawczego nt. Protokół bezpieczeństwa: teoria protokolaryzacji i jej odmiany, zgłoszonego w konkursie OPUS 22. W zespole realizującym ten projekt znajduje się dr Błażej Sajduk.

Założeniem projektu jest uznanie protokołu za dotychczas niedocenianą koncepcję, która posiada znaczną moc wyjaśniającą i ma duży potencjał do badania ontologii i epistemologii bezpieczeństwa, prede wszystkim jako narzędzie analityczne do radzenia sobie ze złożonymi procesami i zjawiskami poprzez swoją prostą formułę, założycielski status, ostre parametry analityczne i interdyscyplinarny zasięg. W oparciu o koncepcję protokołu zbudowania zostanie teoria protokolaryzacji, która pomoże przezwyciężyć bariery poznawcze w naukach społecznych i wniesie znaczący wkład w pojmowanie bezpieczeństwa.

Dr Mateusz Kolaszyński, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego, otrzymał grant badawczy w ramach konkursu SONATA 17 przeznaczonego dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Projekt, który zdobył uznanie ekspertów NCN nosi tytuł „Wpływ Trybunału Konstytucyjnego na podstawy prawne kontroli nad służbami specjalnymi w Polsce”. Projekt będzie realizowany przez Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ.

Celem projektu jest kompleksowe zbadanie roli Trybunału Konstytucyjnego w kształtowaniu podstaw prawnych kontroli i nadzoru nad służbami wywiadowczymi w Polsce. Po 1990 roku TK, poprzez artykułowanie standardów konstytucyjnych, stał się siłą przewodnią wielu istotnych zmian legislacyjnych mających wpływ na kontrolę służb specjalnych. Można postawić hipotezę, że jego ogólny wpływ na system prawa wywiadowczego był większy niż wielu instytucji zajmujących się expressis verbis kontrolą w tym obszarze, takich jak sejmowa Komisja ds. Służb Specjalnych. Jednocześnie ani wpływ orzecznictwa Trybunału na tę dziedzinę, ani jego uwarunkowania nie zostały jak do tej pory systematycznie badane.

Serdecznie gratulujemy i życzymy pomyślnej realizacji badań w ramach grantu.

Źródło ilustracji: Narodowe Centrum Nauki